MyoPS 2020: Myocardial pathology segmentation combining multi-sequence CMR
in conjunction with MICCAI 2020 (Oct 4, 2020, Lima, Peru)


Awards

 • MyoPS 2020 Best Paper Award:
  Stacked BCDU-net with semantic CMR synthesis: application to Myocardial Pathology Segmentation challenge
  Carlos Mart́ın-Isla, Maryam Asadi-Aghbolaghi, Polyxeni Gkontra, Victor M. Campello, Sergio Escalera, Karim Lekadir
 • Winner of MyoPS 2020 Challenge:
  Myocardial Edema and Scar Segmentation using a Coarse-to-Fine Framework with Weighted Ensemble
  Shuwei Zhai, Ran Gu, Wenhui Lei, Guotai Wang
 • Honorable Mention:
  - EfficientSeg: A Simple but Efficient Solution to Myocardial Pathology Segmentation Challenge
  Jianpeng Zhang, Yutong Xie, Zhibin Liao, Johan Verjans, Yong Xia
  - Two-stage Method for Segmentation of the Myocardial Scars and Edema on Multi-sequence Cardiac Magnetic Resonance
  Yanfei Liu, Maodan Zhang, Qi Zhan, Dongdong Gu, Guocai Liu
  - Multi-Modality Pathology Segmentation Framework: Application to Cardiac Magnetic Resonance Images
  Zhen Zhang, Chenyu Liu, Wangbin Ding, Sihan Wang, Chenhao Pei, Mingjing Yang, Liqin Huang
Program (UTC time: 9:30-11:00am, 4-Oct-2020)

Results (2020 July)